Kundalini jóga

podle Yogi Bhajana

Kundalini jóga podle Yogi Bhajana se považuje za nejúplnější jogínskou tradici kombinující meditaci, mantru, fyzické cvičení a dýchací techniky. Po tisíce let byla tato posvátná věda a technologie uchovávána v tajnosti a předávána ústně od mistra k vybranému učedníkovi až do roku 1969, kdy ji Yogi Bhajan, mistr Kundalini jógy, začal vyučovat veřejně.

Hlavním cílem je probudit plný potencial lidského vědomí v každém jedinci. To znamená odstranit vnitřní dualitu, vytvořit schopnost hluboce naslouchat, kultivovat vnitřní ticho a dosáhnout prosperity a výtečnosti ve všem, co děláme.

Svou účelností a účinností. Kundalini jóga je rychlá. Ke změnám, kterých chcete v životě dosáhnout, dojdete mnohem rychleji s Kundalini jógou podle Yogi Bhajana než prostřednictvím jiných stylů jógy. Množství technik a meditací, kterými disponuje je nezměrné, takže učitel může programy přizpůsobit tak, aby pomohly danému jedinci a jeho cílům. Je to bezpečná cesta, která stimuluje přirozené možnosti těla k tomu, aby se člověk stal zdravým, šťastným a harmonickým – na těle, mysli i duchu. Je to osvědčená cesta k sobě sama.

Během každé lekce, kdekoliv po světě, můžete očekávat stejnou náplň:

  1. Naladění se Adi mantrou
  2. Pranajám nebo rozcvičku
  3. Kriju
  4. Relaxaci
  5. Meditaci
  6. Uzavření písní – modlitbou „May the Long Time Sun Shine Upon You“.

Krije jsou kompletní sestavy cviků ve stejném sledu, jak je původně předal mistr Yogi Bhajan. Je to sladěný systém skládající se z pohybu, ásan, pranajámu, muder, soustředění se, zvuku a meditace, který automaticky vede energie v těle a mysli ke specifickému výsledku neboli změně vědomí. V této tradici není meditace považována za oddělenou od ásány nebo jógy, je nezbytnou součástí celku.

Použití mantry při cvičení Kundaliní jógy podle Yogi Bhajana je velmi efektivní k dosažení rozšíření vědomí a pozvednutí ducha. Mantra také pomáhá těm, kteří s meditováním začínají a ticho a absolutní klid jim připadají příliš náročné. V tomto směru je „pro začátečníky“ a může být využívána kýmkoliv k dosažení jasné mysli, vyváženosti a duševní rovnováhy.