Požadavky

  • Splněná docházka na všech víkendech (lze chybět na dva víkendy, ale ne dva těsně za sebou následující). Pokud student zmešká víkend, musí si ho nahradit – forma náhrady musí být schválena trenérem nebo vedoucím skupiny. Obvykle je to poslech nahrávky a krátký zápis ohledně vlastní zkušenosti s materiálem (nikoliv pouze poznámky).
  • Úspěšné složení závěrečné zkoušky (písemné i ústní části) – 75% na písemné a uspokojující výsledek v ústní zkoušce
  • Navštívit 10 lekcí u minimálně 3 různých učitelů (výjimka jsou studenti, kteří bydlí 25 km či více od nejbližšího učitele KY). Tento požadavek musí být splněn v průběhu kurzu – hospitace
  • Absolvovat 20 běžných lekcí kundaliní jógy před začátkem výcviku, případně si doplnit během výcviku.
  • Úspěšně absolvované praktikum.
  • Vytvoření dvou uspokojivých plánů učebních lekci (8 týdenní kurz a 2.5 hod workshop) – pro začátečníky.
  • Alespoň jednu úplnou, nepřerušenou 40-ti denní sadhanu (11 min meditace/pranajámu a 30 – 45 min krija je minimum). Jedna z možných pěti v průběhu kurzu musí být úplná a nepřerušená.
  • Odučit v průběhu výcviku 3 lekce v okruhu známých či příbuzných a nechat si vyplnit zpětnou vazbu.
  • Navštívit alespoň 75% ze všech nabídnutých skupinových sadhán. Ve speciálních případech lze snížit na 50%.