aktuální modul

Mysl a meditace

Záměrem tréninku je prohloubit vaši meditační praxi, ujasnit vztah, jaký máte mezi svou myslí a meditací, seznámit vás s výchozími koncepty humanologie a prozkoumat základní podstatu a dynamiku mysli.

Mysl a to, jaký k ní máme vztah, jsou stěžejním předpokladem naší schopnosti efektivně jednat, realizovat svou pravou podstatu a naplnit svůj potenciál. Úspěch, štěstí a blahobyt jsou výsledkem mistrného ovládnutí mysli. Mysl máme, aby sloužila duši.

Pokud v průběhu kurzu zapojíte svou mysl a budete rozvíjet svůj vztah k mysli, nic vám nemůže stát v cestě vyniknout, probudit se, sloužit, učit a vést zdravý, šťastný a celistvý život.

Společná praxe v tréninku vám dá základy pro osobní rozvoj a zdokonalení na cestě Transformace. Tímto modulem započínáte cestu, která ve skutečnosti nemá žádný konec, pouze dobrý začátek.

Cíle kurzu

 • Prohloubit pochopení meditace
 • Pomoci se soustředit a formulovat svůj vztah k vlatní mysli
 • Zlepšit schopnost neutrálně pozorovat, ztišit se, pročistit mysl
 • Rozpoznat stav šúnja
 • Zakusit a praktikovat použití intuice
 • Naučit se strukturu mysli
 • Pochopit, jak používat projekce mysli a aplikovat v životě
 • Nabýt sebedůvěry

Termín konání

 • 16. – 17.7. 2020 (Kai Michaelis)
 • 25. – 26.7.2020 (Kai Michaelis)
 • 24. – 25.10.2020 (Kai Michaelis)

Místo konání

 • Trénink budoe probíhat ve studiu ITAKA, Korunní 35, Praha-Vinohrady.

Cena

 • 15 400 Kč
 • Kurz je tlumočen do češtiny. Učebnice v českém jazyce je v ceně kurzu.
 • Přednášky Yogiho Bhajana, které jsou součástí výuky jsou volně dostupné na webu. Je možné tyto přednášky zakoupit na DVD/USB za cenu 2000 Kč.
 • Pokud jste tento modul absolvovali v roce 2018 a chtěli byste si ho zopakovat, nabízíme slevu 50% z ceny kurzu.

Přihlašování

Přihlásit do tréninku se mouhou pouze absolventi prvního stupně.

Přihlašujte se prosím na mail: skolakundalinijogy@gmail.com