Bílá tantrická jóga

Jedno mrknutí oka spustí v naší mysli 1000 myšlenek. Některé z těchto myšlenek se ztratí v nevědomí, některé uvíznou v podvědomí a ovlivňují vědomou mysl. Z těchto myšlenek se stávají pocity, emoce, touhy a fantazie. Místo toho, abychom ovládali naši mysl, je to často naše mysl a naše myšlenky, které řídí nás. To může vést k impulsivním rozhodnutím, špatné komunikaci a stresu, který si na sebe uvalujeme sami.

Bílá tantrická jóga umožňuje tyto podvědomé bloky prolomit, abychom si mohli lépe užívat života. Mnohé zátěže, kterou nosíme ve své mysli, se můžeme zbavit ve velmi krátké době.

Když vidíme každý okamžik jasně a jednáme podle toho, jsme schopni dojít k hlubšímu poznání sebe sama, a to nám může změnit život. Naše mysl, tělo a duše budou fungovat jako jeden celek. To je cesta k osobní svobodě a uvědomění. Díky tomu můžeme být úspěšnější v každé oblasti našeho života

Bílá tantrická jóga je skupinová meditace, která probíhá ve dvojicích. Sedíte s partnerem proti sobě a řídíte se instrukcemi k meditaci, které nám prostřednictvím videa dává Mahan tantrik Yogi Bhajan.

Během kurzu je přítomen zástupce Mahan tantrika, který Bílou tantrickou jógou provádí. Původní „průvodce“ vybral z řady svých spolupracovníků osobně Yogi Bhajan. Po jeho smrti to je Správní rada institutu Humanology and Health Science, která řídí Bílou tantrickou jógu, a která vybírá nové „průvodce“ na základě profilu, který pro tuto funkci předal Yogi Bhajan. Všichni současní „průvodci“ Bílé tantrické jógy studovali osobně s Yogi Bhajanem. Jejich úlohou je zajistit, aby se dodržovala metodologie předaná Yogi Bhajanem, a pomoci účastníkům získat co nejvíce z daného kurzu.

Každý kurz obsahuje šest až osm krijí. Krija je meditace, která zahrnuje:

  • Jógovou pozici (ásanu)
  • Pozici rukou (mudru)
  • Techniku dýchání (pránájáma)
  • Soustředění mysli
  • A / nebo mantru

Někdy jsou krije doprovázení hudbou. Liší se délkou, maximální trvání je šedesát dva minut. Mezi jednotlivými krijemi se dělají přestávky.

Prostředí je klidné a atmosféra přátelská, podporující a povznášející. Vegetariánský oběd je zajištěn.

Pro účast na semináři Bílé tantrické jógy neexistují žádná omezení. Začátečníci se naladí na svou vnitřní energii a zažijí tak hlubokou a někdy náročnou meditaci. Pokročilejší meditující prohloubí svůj zážitek a získají nové podněty pro své duchovnímu uvědomění.

Kurzy Bílé tantrické jógy jsou vždy v angličtině a jsou překládané do jazyka země, ve které se pořádají. Na Festivalu jógy ve Francii a na Letním slunovratu v Novém Mexiku se překládají do jazyků větších skupin účastníků (španělština, francoužština, atd.)

Na seminář se doporučuje přijít připravený meditovat, tzn. je dobré předem se protáhnout nebo si trochu zacvičit jógu.

Oblékněte si něco volného, pohodlného a bílého. Bílá je kombinací všech barev, zvyšuje Vaše magnetické pole a sílu aury. Vezměte si pokrývku hlavy. Přineste si deku nebo ovčí kůži k sezení a lehkou deku na přikrytí při relaxaci.

Aktuální termíny

bílé tantrické jógy

Jak to funguje?

Představte si energii ve vesmíru jako rovnoběžky a kolmice, které se protínají stejným způsobem, jako nitě utkaného plátna. Stejně jako je plátno silnější, když ho úhlopříčně (diagonálně) natáhneme, je silnější také diagonální energie Bílé tantrické jógy, neboli energie „Z“. Když je tato energie řízená Mahan tantrikem, odstraňuje bloky z podvědomí.

Mahan tantrik Yogi Bhajan napojuje prostřednictvím této diagonální energie své subtilní tělo na subtilní těla účastníků skrze prostředníka,tj. osobu, která vede kurz v daný den. Funguje to stejně jako globální telefonní sítě, které spojují dvě osoby pomocí satelitů a elektromagnetické energie.

Nezaměňujte Bílou tantrickou jógu za černou nebo červenou tantrickou jógu. Tyto druhy jógy také transformují energii, ale jiným způsobem a za jinými účely. Černá tantrická jóga používá energii k ovládání jiných lidí a červená tantrická energie používá energii výhradně k sexuálním účelům.