škola kundalini jógy

Trénink

Řada lidí si dělá trenérský kurz v první řadě pro sebe a nemá přitom úmysl učit. To je v pořádku. Nemusíte mít titul učitele, abyste jím byli. Každý Váš čin a světlo, které z Vás vyzařuje, bude učit druhé. A vy přitom budete v tom úžasném toku energie.

Vizí programu pro výcvik učitelů Věku Vodnáře je vychovávat učitele Kundalini jógy, kteří se projevují uvědomělým Vědomím a znamenitými učitelskými dovednostmi a jdou příkladem hloubkou a zralostí své osobnosti.

V programu Učitel věku Vodnáře existují tři úrovně:
    • 1. Stupeň: Základy a probuzení – Instruktor
    • 2. Stupeň: Transformace – Odborník
    • 3. Stupeň: Uvědomění – Učitel

Splnění všech požadavků Tréninku pro učitele 1. úrovně umožňuje absoloventovi vyučovat jógu a meditaci. Pokud chce pokračovat v dalším sebevzdělávání a osobním rozvoji v roli učitele Kundalini jógy, může tréninkem 1. úrovně projít několikrát, může se zúčastnit specializovaných tréninků (Kundalini jóga jako terapie, Těhotenská jóga, Dětská jóga, atd.) anebo může pokračovat do dalších úrovní programu Učitel věku Vodnáře.

V České republice se učí 1. úroveň od roku 2011 a 2. úroveň od roku 2015. Třetí úroveň celosvětově běží od roku 2015.

Pokud cítíte touhu stát se trenérem a vyučovat na Tréninku učitelů Kundalini jógy 1. stupně, můžete se přihlásit do Akademie věku Vodnáře, která má svůj vlastní proces. Musíte mít splněné, mj. osvědčení 1. a 2. úrovně a nějakou dobu vyučovat. Více informací k tomuto programu najdete na stránkách Kundalini Research Institute: ZDE

Základy probuzení

Instruktor

Ucelený základní kurz instruktora Kundalini jógy, akreditovaný MŠMT

Transformace

Odborník

5 modulů k transformaci, rozšíření a prohloubení Vědomí učitele