Yogi Bhajan​

Neboli Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji byl Mistr Kundalini jógy a Mahan Tantrik. Přijel na Západ v roce 1969 s jasným cílem: „Přišel jsem připravit učitele a ne shromažďovat žáky.“ Přes 30 let cestoval po celém světě a vyučoval Kundalini jógu, Jógu vědomí. V roce 1969 založil 3HO – organizaci Šťastný, zdravý a svatý (Happy, Healthy, Holy) postavenou na jednom ze základních principů, který nám Yogi Bhajan předal: „Být šťastný je naše přirozené právo.“ Prostřednictvím programu Učitel pro věk Vodnáře Yogi Bhajan vycvičil tisíce učitelů Kundalini jógy s osvědčením od Kundalini Research Institute (KRI).

V roce 1970 dokončil první kurz pro učitele. V roce 1971 byl vytvořen Kundalini Research Institute (Institut na výzkum Kundalini), který zformalizoval proces získávání osvědčení a výuky kurzů na mezinárodní úrovni. V roce 1994 vznikla Mezinárodní asociace učitelů Kundalini jógy (IKYTA), která dále šíří tato drahocenná učení díky společnému úsilí učitelů Kundalini jógy na celém světě.

yogi-bhajan1