škola kundalini jógy

1. Stupeň

Trénink učitelů Kundalini jógy podle Yogi Bhajana (Aquarian Teacher Program) je 250hodinový kurz, po jehož absolvování a splnění všech podmínek získáte osvědčení KRI ( Kundalini Research Institute) pro Učitele Kundalini jógy podle Yogi Bhajana 1. stupně. Stanete Instruktorem/Instruktorkou a naučíte se základní principy a techniky Kundalini jógy. Rozvinete svou schopnost vyučovat krije a meditace Kundalini jógy podle Yogi Bhajana.

Součástí tréninku je intenzivní blok mimo Prahu se společným praktikováním meditace a ranní sadhany ve skupině, zdravým jídlem a obklopeni krásnou přírodou. Tento týden slouží k hlubšímu a intenzivnějšímu zážitku.

Tento kurz je vyučován částečně v češtině a částečně v angličtině s tím, že je simultánně tlumočen do českého jazyka.

Témata

Výuka pozic, krijí a meditací Kundalini jógy

Role učitele Kundalini jógy

Jogínská filozofie a původ Kundalini jógy

Jogínská a západní anatomie

Humanologie a jogínský životní styl

Akreditováno Ministerstvem školství

Po úspěšném absolvování kurzu si můžete požádat
O ŽIVNOSTENSKÝ LIST NA VÁZANOU ŽIVNOST JÓGA