aktuální modul

Životní cykly a životní styly

Tento kurz se zabývá životními cykly, návyky, životním stylem a životními výzvami, s nimiž se setkáváme na cestě budování vlastního charakteru.

Celým životem můžeme projet „na automat“. To však není život, nýbrž pouze přežívání.

Jako lidé máme možnost žít zdravý, šťastný a celistvý život, bez ohledu na životní podmínky. Život začíná ve chvíli, kdy porozumíme tomu, kým jako lidské bytosti jsme, svému sebepojetí, své individuální identitě.

Žijeme-li dobře, jsme v každém okamžiku šťastní, jsme vždy plně přítomní a vědomí si svého poslání, žijeme smyslem naplněný život.

Život probíhá ve stádiích, tělo žije ve stádiích. Jste dítětem, dospělým a pak zestárnete. Každou fázi je třeba respektovat. V každém stádiu by měla mysl pokrývat tělo a duch by měl pokrývat mysl. Pokud tomu tak je, přináší to rovnováhu, ctnosti a prosperitu.

Cíle kurzu

 • Hlavním cílem tohoto kurzu je pomoci vám zakusit sama sebe.
 • Vypěstovat podpůrné návyky, které jsou v rovnováze s přirozenými fázemi a rytmy života a prostředí, ve kterém žijem.
 • Naučit se umění vědomého žití.
 • Naučit se průběžně pročišťovat podvědomí, abychom mohli jednat záměrně a s ušlechtilostí a smyslem.

Lektoři

Manželé Sat Sarbat Kaur a Satmukh Singh z Rakouska.

Sat Sarbat Kaur

Satmukh Singh

Termín a místo konání

Cena

 • Do 31.5.2024 (zvýhodněná cena): 16 400 Kč
 • Po 1.6.2024: 17 400 Kč

Kurz je tlumočen do češtiny. Cena zahrnuje učebnici v českém jazyce, nezahrnuje ubytování a stravu.

Orientační ceny ubytování
 • Ubytování 600 Kč/lůžko/noc (při obsazení 1 osobou 800 Kč/lůžko/noc)
 • Ubytování apartmán – cena dle apartmánu 1750 Kč – 2500 Kč/noc
 • Snídaně 190 Kč
 • Oběd 159 Kč (bez polévky)
 • Večeře 199 Kč

Přihlašování

Přihlašujte se prosím na mail: skolakundalinijogy@gmail.com