aktuální modul

Autentické vztahy

V kurzu společně prozkoumáme základní koncepty autentických vztahů. Autentické vztahy jsou procesem, který se chová jako vaše zrcadlo, ukazuje vaše různé aspekty, vaši hloubku jako lidské bytosti a vaše oblasti pro další růst.

Hlavním cílem tohoto kurzu je poskytnout zkušenost a nástroje, které nám pomohou integrovat autentické vztahy do našich životů, do našich lekcí a učení. Chceme objevovat a rozumět tomu, jak formovat, udržet a ctít vztahy. Úspěch nás jako vědomých lidských bytostí závisí na naší kapacitě být autentičtí a odpovídat ze srdce a s plným uvědoměním.

Zkušenosti z kurzu vám zlepší vaše mentorské a koučovací dovednosti jako učitele při službě studentům, kteří vás budou žádat o vedení. Také při budování komunity vědomí a prosperity po celém světě.

Cíle kurzu

  • Integrovat autentické vztahy do všech oblastí života
  • Udržovat vztahy způsobem, který každého pozvedá a nikoho nesráží
  • Rozvinout schopnost vnímat polarity, jednat s nimi kreativním způsobem a pochopit jejich dynamiku ve vztazích.
  • Rozpoznat sám sebe v kreativním, dynamickém vztahu s mým Nekonečným Já
  • Uvědomit si, že moje schopnost milovat sebe sama je základem pro autentickou lásku k ostatním
  • Kultivovat svoji intuici, rozsah a kalibr a aplikovat je do všech vztahů
  • Vykazovat zvýšený zájem o autentické vztahy a způsob jakým ovlivňují štěstí, prosperitu a úspěch.

Lektoři

Manželé Sat Sarbat Kaur a Satmukh Singh z Rakouska.

Sat Sarbat Kaur

Satmukh Singh

Termín a místo konání

  • 4. – 9.4.2023zámek Libouň, Libouň 1, 257 06 Zvěstov.

Cena

  • Do 4.3.2023 (zvýhodněná cena): 16 400 Kč
  • Po 4.3.2023: 17 400 Kč

Kurz je tlumočen do češtiny. Cena zahrnuje učebnici v českém jazyce, nezahrnuje ubytování a stravu. Přednášky Yogiho Bhajana, které jsou součástí výuky jsou volně dostupné na webu.

Přihlašování

Přihlásit do tréninku se mouhou pouze absolventi prvního stupně.
Přihlašujte se prosím na mail: skolakundalinijogy@gmail.com

Kontakt

Martina Letavajová
Tel.: +420 702 992 106
E-mail: skolakundalinijogy@gmail.com