aktuální modul

Vitalita a stres

Tento kurz je šancí, jak se blíže podívat na své reakce, zdolávání a zvládání stresu v našich životech.

Nezáleží na tom, jak dlouho žijeme, nýbrž na tom, jak vitální a při životě se v každém okamžiku cítíme. Nikdo nechce jen tak prostě existovat. Cílem většiny lidí je cítit veškerý život a nechat život, aby pociťoval nás.

Bez vitality je život pouhým stínem existence. Jsme-li vitální, máme energii a vědomí jednat podle našich hodnot, abychom vyjádřili náš nejvyšší charakter a dostáli našemu poslání. Stres nás sráží dolů a postupně podněcuje nemohoucnost, otupuje smysly a zastiňuje náš úsudek. Jsme-li vitální, veškerá naše projekce odráží tuto vitalitu a schopnost – projektujeme svou energickou osobnost. Nacházíme-li se pod těžkým tlakem nadměrného stresu, dostáváme se do své stresové osobnosti.

Vitalita je vlastnost vědomí a inteligence našeho těla a mysli. Vitalita je naše bytostné vlastnictví, kvalita našeho ducha. Ne ve smyslu něčeho, co získáváme, dostáváme či vlastníme, ale spíše jako dar, který je s námi neustále, který můžeme přijmout, vyživovat a projevovat navenek. Vitalita se projevuje v toku našeho života a v našem intuitivním vnímání, které nás vede, abychom jednali s celistvostí, neposkvrněností a laskavostí.

Proto je důležité ovládání umění relaxace, pěstování si rezervy naší vitality a učení se uvědomovat si stres a vítězit nad ním.

Cíle kurzu

  • Budeme identifikovat svou stresovou osobnost.
  • Budeme se učit rozpoznávat znaky a symptomy stresu v sobě i v ostatních a transformovat jej.
  • Vybudujeme si svoji zásadní vitalitu, mentální výdrž a duchovní jasnost.
  • Pochopíme a porovnáme kvality vitality, stresu a uvolnění.
  • Prozkoumáme vědomí coby primární nástroj pro budování vitality.

Lektoři

Manželé Sat Sarbat Kaur a Satmukh Singh z Rakouska.

Sat Sarbat Kaur

Satmukh Singh

Termín a místo konání

Cena

  • Do 20.2.2022 (zvýhodněná cena): 15 500 Kč
  • Po 20.2.2022: 16 500 Kč

Kurz je tlumočen do češtiny. Cena zahrnuje učebnici v českém jazyce, nezahrnuje ubytování a stravu. Přednášky Yogiho Bhajana, které jsou součástí výuky jsou volně dostupné na webu. Je možné tyto přednášky zakoupit na DVD/USB za cenu 2000 Kč.

Přihlašování

Přihlásit do tréninku se mouhou pouze absolventi prvního stupně.

Přihlašujte se prosím na mail: skolakundalinijogy@gmail.com